Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Platforma Żywnościowa bez opłat do końca roku
Zmodyfikowano: 25.11.2020

Zarząd Towarowej Giełdy Energii podjął decyzję o zwolnieniu z opłat za złożenie wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych i za autoryzację magazynu. Zwolnienie obowiązuje do 31 grudnia.

Dodatkowo, aby zwiększyć zainteresowanie sprzedających zboże korzystaniem z Platformy ZTGE, jej użytkownicy zostali także zwolnieni do końca roku z opłaty za złożenie wniosku o przeprowadzenie aukcji. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami do 31 grudnia obowiązuje też zwolnienie z opłaty stałej za dopuszczenie do działania na RTRS.

Platforma Żywnościowa jest giełdą towarową uruchomioną w połowie marca 2020 roku.  Rolnicy mogą za jej pośrednictwem sprzedawać pszenicę i żyto, a do końca roku do listy towarów, którymi można handlować za jej pośrednictwem ma dołączyć kukurydza.

Więcej na temat tego narzędzia sprzedaży można przeczytać na naszej stronie https://www.dodr.pl/userfiles/uploads/dodr/pliki/tdrr/2020/09/3.pdf oraz na stronie platformy żywnościowej  http://platformazywnosciowa.com.pl/

Do tej pory w ramach Platformy Żywnościowej zarejestrowano trzy domy maklerskie i 34 Magazyny Autoryzowane. Wśród Magazynów Autoryzowanych dwa znajdują się na terenie województwa dolnośląskiego – w Strzelinie i Świebodzinie. Na przyległych do naszego województwa terenach znajdują się magazyny w Kępnie, Nowogrodzie Bobrzańskim i Kluczborku.

Magazyn Autoryzowany pobiera opłaty za przyjęcie, wydanie i przechowywanie zboża. Maksymalne wartości tych stawek wynoszą: za przyjęcie lub wydanie zboża: 7,50 zł/tonę netto, za przechowywanie zboża: 7,50 zł/tonę/miesiąc netto.

dr inż. Amelia Prorok DODR