Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego
Zmodyfikowano: 15.07.2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza 27 i 28 lipca na konferencje – webinarium „Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego – doświadczenia producentów i oczekiwania konsumentów”, realizowane w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy dotyczącej produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych z gospodarstwa w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożeń, a także na temat zmian postaw i zachowań konsumentów.

Uczestnikami konferencji mogą być rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa oraz osoby zainteresowane problematyką związaną z przetwarzaniem żywności.

Konferencje będą realizowane w formie webinarium w terminach 27 oraz 28 lipca 2020 roku. Aby wziąć w nich udział uczestnik, powinien posiadać dostęp do komputera oraz stałe łącze internetowe. Rozpoczęcie konferencji nastąpi o godzinie 10.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy.

Osoba do kontaktu: Magdalena Kuryś, magdalena.kurys@dodr.pl tel. 71 339 80 21 wew. 191

Pobierz: