Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konferencja Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich
Zmodyfikowano: 11.10.2019

W czwartek, 3 października, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego samorządowcy z dolnośląskich gmin mogli dowiedzieć się od przedstawicieli ministerstw i rządowych instytucji, o jakie dotacje mają możliwość się ubiegać i w jaki sposób skorzystać z programów służących poprawie jakości życia na wsi. W konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” we Wrocławiu uczestniczyła szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska.

W trakcie drugiego już cyklu konferencji (obejmującego 5 wydarzeń w 5 województwach: pomorskim, podkarpackim, śląskim, opolskim, dolnośląskim), prezentowane są działania podejmowane przez państwo, służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców polskiej wsi. Organizatorem konferencji jest Kancelaria Prezydenta. W  przedsięwzięcie jest zaangażowany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz dwanaście ministerstw. Podczas spotkania we Wrocławiu zaprezentowano ponad sto inicjatyw skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.

Otwierając konferencję, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska mówiła o tym, że celem spotkania jest przedstawienie informacji o tym, w jaki sposób samorządy mogą pozyskiwać pieniądze na rozwój obszarów wiejskich, a także jak zachęcić mieszkańców zurbanizowanych terenów do osiedlania się na wsi. Powitała także przedstawicieli samorządów oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Kazimierza Huberskiego i przedstawicieli dolnośląskich  instytucji rolniczych ‒ gospodarza spotkania ‒ Dyrektora DODR Marka Tarnackiego, Dyrektora i Zastępcę Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu – Mirosława Kuleszę i Urszulę Ganczarek, Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR Magdalenę Salińską, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zbigniewa Michalewskiego, Prezesa DOZEDO Dariusza Jagiełę i Wiceprezesa DIR Ryszarda Borysa.

W trakcie konferencji przedstawiono m.in. prezydencką inicjatywę – ustawę o Centrum Usług Społecznych, która ma na celu ułatwienie samorządom gminnym integrację i koordynację różnego rodzaju usług społecznych. Przedstawiciele ministerstw mówili między innymi o programie Rodzina 500+, programie Maluch+, Karcie Dużej Rodziny, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych mieszkających na wsi, stworzeniu w środowiskach lokalnych dziennych domów i klubów Senior+, rozwoju usług społecznych, czy pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, który ma zmniejszyć bariery ograniczające uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Wśród propozycji dla mieszkańców obszarów wiejskich znalazła się także budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020, wsparcie budownictwa mieszkaniowego, kształtowanie ustroju rolnego, powstawanie gospodarstw opiekuńczych oraz spółdzielni energetycznych, a także budowa lub modernizacja bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, system stypendiów dla uczniów, Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, tworzenie e-podręczników, aktywizacja zawodowa i rozwój przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury sportowej i Polskich Marek Turystycznych, Programy Mój Prąd i Czyste Powietrze, mammobusy i dentobusy czy zwiększenie dostępu do szybkiego internetu. W czasie trwania konferencji samorządowcy mieli możliwość  dopytywania się o szczegóły przedstawionych programów w punktach konsultacyjnych ministerstw.

Konferencję podsumował Dyrektor DODR Marek Tarnacki. Mówił o zmieniającym się stereotypie awansu społecznego, którym kiedyś była migracja ze wsi do miasta, a dziś kierunek jest odwrotny, bo to mieszkańcy miast przenoszą się na wieś, a na obszarach wiejskich Dolnego Śląska żyje 30 procent ludności. Podkreślił, że nie ma obszarów wiejskich bez rolnictwa, o czym pamiętają samorządowcy, którzy są otwarci na środowiska wiejskie i rolników oraz sami mieszkańcy. Jednym z podstawowych kryteriów działalności rolniczej jest dziś produkcja w zgodzie ze środowiskiem i ochrona przyrody.

Red.

Galeria zdjęć