Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Odpoczywaj na wsi - Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
Zmodyfikowano: 13.08.2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w ramach projektu „Odpoczywaj na Wsi”. Celem konkursu jest m. in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich. Planowany termin realizacji konkursu to III-IV kwartał 2019 r.

Informacja dotycząca konkursu zostanie przekazana za pośrednictwem wojewódzkich kuratorów oświaty do dyrektorów szkół podstawowych w całej Polsce. Powołana przez dyrektora szkolna komisja konkursowa dokona wyboru trzech prac w każdej grupie wiekowej i przekaże do 21 września 2019 r. wyróżnione prace do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie na terenie którego leży szkoła. Zadaniem dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest wyłonienie po trzech laureatów w dwóch grupach wiekowych i przekazanie do dnia 18 października 2019 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnionych prac. Poniżej szczegółowy regulamin konkursu „Odpoczywaj na Wsi”.

Informacji udziela: Katarzyna Sikora, Dział ROW, tel. 71 339 80 21 wew. 152, katarzyna.sikora@dodr.pl

Pobierz: