Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Lipcowe spotkanie doradców
Zmodyfikowano: 23.07.2019

O priorytetach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla doradztwa rolniczego, czyli wsparciu przepływu wiedzy, szkoleniach dla doradców i rolników, a także nowoczesnych metodach doradztwa grupowego rozmawiali pracownicy DODR podczas spotkania, zorganizowanego 4 lipca we Wrocławiu.

Naradę otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który poinformował o spotkaniu kierownictwa Ośrodków Doradztwa w MRiRW i priorytetach pracy doradczej.

Jednym z priorytetów pracy doradczej jest wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym za pomocą AKIS, czyli Europejskiego Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczej. AKIS jest otwartą siecią powiązań i interakcją osób, organizacji i instytucji, które uczestniczą w wytwarzaniu i wykorzystywaniu wiedzy i innowacji dla rolnictwa oraz powiązanych dziedzin. Główni gracze systemu to rolnicy, doradcy, naukowcy, organizacje rolnicze, sprzedawcy, media, usługi czy ministerstwa. Wszyscy potrzebują wiedzy i czerpią ją od siebie nawzajem. Celem jest stworzenie regionalnego i krajowego systemu innowacji poprzez zwiększenie przepływów wiedzy pomiędzy podmiotami AKIS, a także wzmocnienie powiązań między badaniami a praktyką.

Doradztwo grupowe

Jednym z elementów tego systemu jest silne doradztwo rolnicze. Zadaniem doradców będzie łączenie podmiotów i grup tematycznych poprzez prowadzenie doradztwa grupowego.

‒ Dlatego kolejną metodą pracy doradczej będzie doradztwo grupowe – mówił Dyrektor DODR Marek Tarnacki. ‒ Efektywność wtedy wzrasta. Doradcy i rolnicy uczą się od siebie nawzajem. ‒ Naszym zadaniem jest sieciowanie, czyli budowanie relacji i tworzenie bazy klientów. Cel to profesjonalne doradztwo technologiczne i dostarczanie rolnikom wiedzy organizacyjnej, ekonomicznej i technologicznej, dotyczącej tego, co jest ważne przy prowadzeniu gospodarstwa ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.

System pracy doradczej na kolejny, 2020 rok ma odpowiadać na potrzeby rolników i być przyjazny dla doradcy. Jego częścią będzie doradztwo grupowe i tworzenie grup tematycznych. W przyszłym roku powstanie kilka takich grup na dwóch poziomach. Pierwszy ‒ to grupy tematyczne dla samych doradców (dotyczące na przykład chowu zwierząt czy zagadnień uprawowych). Ich zadaniem będzie wzajemne szkolenie i korzystanie z wiedzy instytucji zewnętrznych, a także na przykład odwiedzanie sprawnie działających gospodarstw. Drugi poziom to grupy złożone z doradców i rolników.

Doradztwo grupowe istnieje w całej Europie. Pracujemy z grupą rolników, która ma wspólny problem i wspólnie go rozwiązujemy. Doradca pełni w niej rolę moderatora. Dlatego zadaniem na najbliższy czas będzie przygotowanie doradców do pracy w tym systemie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

300 milionów na wapnowanie

Zastępca Dyrektora DODR Roman Piątkowski przedstawił założenia Ogólnopolskiego Programu Ochrony Gleb. Wiadomo już, gdzie rolnicy będą składać wnioski o dopłaty do wapnowania i na jakie produkty mogą otrzymać dofinansowanie. Na dopłaty do wapna rolniczego przeznaczono 300 mln złotych.

Program ma doprowadzić do regeneracji gleb zakwaszonych w wyniku działań człowieka, w tym działalności rolniczej. Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie będzie prowadzony od 2019 do 2023 roku.  

Rolnicy mogą składać wnioski o dotację na wapnowanie do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSChR). Dofinansowanie będzie udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach pomocy de minimis. Z dotacji będą mogli skorzystać rolnicy, którzy posiadają użytki rolne o pH gleby poniżej lub równej 5,5. 

Wysokość dotacji będzie zależała od powierzchni gospodarstwa i wyniesie: 

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni do 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t CaO oraz MgO dla gospodarstw o powierzchni od 25 do 50 ha,
  • do 100 zł/t CaO oraz MgO dla gospodarstw od 50 do 75 ha użytków rolnych.

Należy pamiętać, że dofinansowanie dotyczy tony czystego składnika, a także, aby na fakturze potwierdzającej zakup wapna znalazła się informacja o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO. Program uwzględni koszty poniesione od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2023 roku. 

Programy doradcze, konkursy i wydarzenia

Trwa realizacja trzyletnich programów doradczych w gospodarstwach rolnych na terenie Dolnego Śląska w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych”. Pierwszy okres ich wdrażania już za nami. Ministerstwo rolnictwa, po uwzględnieniu głosów doradców uprości i usprawni zasady realizacji tego projektu. W najbliższym czasie PROW 2014-2020 zostanie rozszerzony o działania dotyczące dobrostanu zwierząt. To dodatkowe wsparcie dla rolników prowadzących chów przeżuwaczy i trzody chlewnej.

W lipcu Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej skontrolował 68 dolnosląskich gospodarstw prowadzących rachunkowość w systemie FADN. Żadne z nich nie zostało wykluczone z programu, rolnicy czekają na indywidualne raporty.

Trwa konkurs na Najlepsze gospodarstwo ekologiczne i na Najlepszą zagrodę edukacyjną.

Doradcy zapraszają na imprezy organizowane przez DODR ‒ 1 września do Wrocławia, na Dolnośląski Dzień Pszczelarza, 4 września na kolejną edycję kukurydzianego labiryntu do Kobierzyc, a 8 września do Świdnicy na Dolnośląskie Targi Produktu Lokalnego i konferencję „Od rolnika do koszyka”.

Alicja Bernard, Agnieszka Siegel DODR

Galeria zdjęć