Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Bieżący stan rynku uprawnień do produkcji mleka w ostatnim sezonie transferowym (31.10.2014)

Rosnąca wielkość rynku i pewne oznaki jego uspokojenia w październiku. Zróżnicowanie regionalne odpowiadające sile województw w sektorze mleka. Zahamowanie wzrostu cen – pomimo ogromnego niedostatku podaży KI.

Po połowie ostatniego sezonu kwotowego – sytuacja w zakresie dostaw surowca nadal (już bardzo jednoznacznie) wskazuje na wielkie (6-7%) przekroczenie limitu dostaw dla Polski – w wysokości (jak w sezonie 2013/14) 10mln 56tys. ton. Wobec tempa wzrostu i rozwoju polskiego sektora mleka w minionych kilku latach, ze zwracającym uwagę okresem od połowy 2013 – taki rozwój sytuacji był w naszym Ośrodku przewidywany (i sygnalizowany w licznych informacjach) – nawet w sezonie 2012/13, zakończonym (w porównaniu z dzisiejszym problemem) minimalnymi sureplevy – z tytułu przekroczeń limitów. Wobec dotkliwszych obciążeń z tytułu przekroczeń limitów w sezonie 2013/14 – w sytuacji utrzymania tendencji wzrostu i rozwoju polskiego sektora mleka, w ostatnim sezonie kwotowym (co jest oczywiste szczególnie z uwagi na wielki wpływ rynku światowego) – wiadomo iż przekroczenia limitów mogą być naprawdę duże i co więcej powinny zostać przyjęte, ze względu na długofalowe interesy 9-tego na liście VITS/UNCTAD sektora polskiej gospodarki.

Producenci widząc niedobór uprawnień dla rynkowej produkcji surowca – powinni go racjonalnie ograniczyć w ostatnim sezonie kwotowym. Problem ten wystąpić musi, a bać się go nie należy (bo o to przecież tu chodzi potencjalnym konkurentom na światowym rynku mleka i jego przetworów). Obserwując (i to bacznie) rozwój sytuacji w okresie transferowym 2014/15 – należy w odpowiednim momencie i na możliwie korzystnych warunkach uzupełnić stan uprawnień danego gospodarstwa mleczarskiego; pamiętając w każdym momencie, że na rynku KI obowiązują te same prawa jak na każdym. Inne działania dostosowawcze – jak najbardziej oczekiwane tutaj – leżą w gestii przemysłu.

SYTUACJA PO TRZECIM MIESIĄCU SEZONU TRANSFEROWEGO 2014/15

Jest stosunkowo klarowna od początku sezonu transferowego – zgodnie z przewidywaniami sezonu kwotowego 2013/14: niska podaż KI, z wysoką ich ceną. Na podstawie dotąd zawartych (dużej już ilości) transakcji w obrocie giełdowym – wartość uprawnień po trzecim miesiącu sezonu można określić na 43-44gr/kg, przy dość rozbieżnych oczekiwaniach sprzedających i kupujących, w sporej części określonych. Różnice cen września pomiędzy regionami były małe i nie przekraczały 5gr – z 45gr w mazowieckim, wielkopolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, z ceną w regionach południowo-wschodnich wcale nie najniższą. Co jednak ważniejsze – wobec wielkiego wzrostu cen uprawnień we wrześniu – w miesiącu październiku ceny zupełnie się nie zmieniły.

Jak na stan przed półmetkiem sezonu transferowego – sytuację charakteryzuje duża ilość ofert na rynku i szybkie tempo ich znikania/realizacji. Rynek KI zdecydowanie zdominowali oferenci z 3 regionów o podstawowym znaczeniu sektora mleka – z główną rolą producentów mazowieckich, ale proporcjonalnie większą (mając na uwadze wielkość bazy) od podlaskich i wielkopolskich. Jeśli chodzi o regiony o dużym znaczeniu sektora – są one mniej, ale także aktywne – w szczególności warmińsko-mazurski. Regiony o mniejszym znaczeniu sektora mleka cechuje rynek uprawnień – mniej aktywny, choć już nie mało; w małopolskim – nawet jest bardzo aktywny od października.

Dla obrazu rynku po trzecim miesiącu sezonu transferowego 2014/15 charakterystyczna jest już 28-krotna przewaga ofert kupna. Dysproporcja tutaj w październiku bardzo się powiększyła. Ta sytuacja daje wiele do myślenia – nawet gdy do 28 lutego pozostaje teoretycznie bardzo dużo czasu.

Czy rzeczywiście dużo – zważywszy rekord majowy, od czasu integracji, w dostawach surowca dla przemysłu; następnie wynik lipca – bliski rekordowi majowemu, przy niewiele niższych wynikach czerwca i sierpnia, a dostawach września znacznie wyższych od ubiegłorocznych w tym czasie?

 

Termin następnej informacji o stanie rynku KI w ostatnim okresie transferowym: 2 grudnia 2014

 

Zmodyfikowano: 02.12.2014