Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Bieżący stan rynku uprawnień do produkcji mleka w ostatnim sezonie transferowym (01.10.2014)

Ogromny ruch od początku sezonu i bardzo szybko we wrześniu narastający. Zróżnicowanie regionalne odpowiadające sile województw w sektorze mleka. Duży wzrost cen – w powiązaniu z ogromnym niedostatkiem podaży KI.

 

Po zaledwie 5 miesiącach ostatniego sezonu kwotowego sytuacja w zakresie dostaw surowca już bardzo jednoznacznie wskazuje na wysokie (6-7%-owe) przekroczenie mlecznego limitu dla Polski – w wysokości (jak w sezonie 2013/14) 10mln 56tys. ton. Wobec tempa wzrostu i rozwoju polskiego sektora mleka w minionych kilku latach, ze zwracającym uwagę okresem od połowy 2013 – taki rozwój sytuacji był w naszym Ośrodku przewidywany (i sygnalizowany w licznych informacjach) – nawet w sezonie 2012/13, zakończonym (na miarę dzisiejszego problemu) minimalnymi sureplevy – z tytułu przekroczeń limitów. Wobec dotkliwszych obciążeń z tytułu przekroczeń limitów w sezonie 2013/14 – w sytuacji utrzymania tendencji wzrostu i rozwoju polskiego sektora mleka, w ostatnim sezonie kwotowym (co jest oczywistością szczególnie z uwagi na wielki wpływ rynku światowego) – wiadomo iż przekroczenia limitów mogą być naprawdę duże i co więcej muszą być przyjęte z uwagi na długofalowe interesy gospodarcze 9-tego na liście VITS/UNCTAD sektora polskiej gospodarki.

Producenci widząc niedobór uprawnień dla rynkowej produkcji surowca – powinni racjonalnie ograniczyć problem niedoboru KI w ostatnim sezonie kwotowym; problem, który wystąpić musi, a  którego bać się nie należy (bo o to przecież chodzi potencjalnym konkurentom Polski na światowym rynku mleka i jego przetworów). Obserwując (i to bacznie) rozwój sytuacji w okresie transferowym 2014/15 – należy w odpowiednim momencie i na możliwie korzystnych warunkach uzupełnić stan uprawnień danego gospodarstwa mleczarskiego; pamiętając w każdym momencie, że na rynku KI obowiązują te same prawa jak na każdym. Inne działania dostosowawcze leżą w gestii przemysłu.

 

SYTUACJA PO DRUGIM MIESIĄCU SEZONU TRANSFEROWEGO 2014/15

Jest stosunkowo klarowna od początku sezonu transferowego – zgodnie z przewidywaniami sezonu kwotowego 2013/14: niska podaż uprawnień, przy ostatnio szybko rosnącej ich cenie. Na podstawie dotychczas zawartych (w dużej już ilości) transakcji w obrocie giełdowym – wartość uprawnień po drugim miesiącu sezonu można określić na 43-44gr/kg, przy coraz rozbieżniejszych oczekiwaniach sprzedających i kupujących, w sporej części określonych. Różnice cen września między regionami były zasadniczo małe i nie przekraczały 5gr – z 45gr w mazowieckim, wielkopolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, z ceną w regionach południowo-wschodnich już wcale nie najniższą.

 

Jak na początek sezonu transferowego sytuację charakteryzuje duża ilość ofert na rynku (liczona w setkach) i dosyć szybkie tempo ich znikania/realizacji. Rynek KI zdecydowanie zdominowali oferenci z 3 regionów o podstawowym znaczeniu sektora mleka – ze szczególną rolą producentów podlaskich i mazowieckich. Jeśli chodzi o regiony o dużym znaczeniu sektora – są one co prawda mniej, ale także aktywne – w szczególności warmińsko-mazurski. Regiony o mniejszym znaczeniu sektora mleka cechuje rynek uprawnień – jak dotąd – mniej aktywny, choć już nie mało aktywny.

Dla obrazu rynku po drugim miesiącu ostatniego okresu transferowego charakterystyczna jest 19-20-krotna przewaga ofert kupna. Ta sytuacja daje wiele do myślenia – nawet jeżeli do 28 lutego pozostaje teoretycznie bardzo dużo czasu.

Czy rzeczywiście dużo – zważywszy rekord majowy, od czasu integracji, w dostawach surowca dla przemysłu; a następnie wynik lipca – blisko rekordowi sprzed 2 miesięcy, przy niewiele niższych wynikach czerwca i sierpnia?

 

Termin następnej informacji o stanie rynku KI w ostatnim okresie transferowym: 4 listopada 2014

 

Zmodyfikowano: 31.10.2014