Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  usługę gastronomiczną dla 30 uczestników szkolenia „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji ziemniaka”. Szkolenie realizowane będzie w dniach 14-15.11.2016r. Szkolenie organizowane jest w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Oferta ma zawierać:

 • wycenę wyżywienia obiad (1-wszy dzień i 2-gi dzień), kolacja (1-wszy dzień), bufet kawowy
  (1-wszy dzień),
 • wycenę noclegu: jeden nocleg dla 30 osób w pokojach jedno, dwu i trzy-osobowych
  ze śniadaniem,
 • wynajem sali konferencyjnej w pierwszym dniu szkolenia dla grupy 30 osób,

Szczegółowy zakres zamówienia:

1. WYŻYWIENIE

I dzień szkolenia 14.11.2016 r.

Obiad (serwowany)

 • zupa,
 • danie mięsne lub danie jarskie (do wyboru),
 • ziemniaki, ryż, kasza (wg. zestawu obiadowego),
 • surówka,
 • sok – dwa rodzaje,
 • woda gazowana i niegazowana.

Serwis kawowy:

 • ciastka,
 • kawa,
 • herbata,
 • śmietana do kawy,
 • cytryna,
 • cukier,
 • sok,
 • woda gazowana i niegazowana.

Kolacja (może być w formie stołu szwedzkiego):

 • pieczywo,
 • masło,
 • ser żółty,
 • wędliny,
 • pomidor, ogórek,
 • sałatka (jarzynowa
 • posiłek ciepły mięsny (np. zupa gulaszowa, krokiet z mięsem),
 • herbata,
 • cytryna do herbaty,
 • cukier.

II dzień szkolenia 15.11.2016 r.

Śniadanie – w formie stołu szwedzkiego w miejscu zakwaterowania.

- obiad (jw.)

2. NOCLEG ZE  ŚNIADANIEM (jeden nocleg z 14/15.11.2016r.)

 • pokoje jedno,  dwu i trzy osobowe z łazienkami (pojedyncze łóżka)

3. SALA SZKOLENIOWA (w pierwszym dniu szkolenia 14.11.2016r., dostępna
od godziny 8.00 do 17.00) :

 • przystosowana do przeprowadzenia szkolenia, dla grupy 30 osób (uczestników szkolenia), oraz wykładowców (4 osoby) z odpowiednim nagłośnieniem  a także  możliwością podłączenia sprzętu multimedialnego.
 • sala klimatyzowana,
 • stół prezydialny dla wykładowców (4 osoby).

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium: 100 % cena.

Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia oraz inne składniki wraz z narzutami, mające wpływ na ostateczną cenę (np. koszty dostawy produktów do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem ich do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Zamawiającego, akcyza, podatek VAT) – w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2016 r. za pośrednictwem kuriera lub przekazać osobiście do siedziby Zamawiającego tj. Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, Budynek B3 – sekretariat.

Dopuszcza się formę składania ofert za pomocą faksu na nr (71) 339-79-12 lub pocztą internetową na adres: monika.miniewska@dodr.pl

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).

Zmodyfikowano: 25.01.2017