Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Szkolenie dla rolników w ramach SIR - Tradycyjne przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa, a możliwości wdrożenia nowych technik i technologii

Źródło finansowania: Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Cel: Projekt ma na celu przedstawienie dobrych praktyk w chowie trzody chlewnej pod potrzeby przetwórstwa w gospodarstwie i upowszechnianie poprawnie prowadzonych procesów przetwórczych w produkcji wyrobów tradycyjnych na poziomie gospodarstwa. Planowany zakres tematyczny szkolenia wpłynie na wzrost zainteresowania rolników wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego charakteru produktów.

Formy realizacji operacji: Operacja zakłada realizację dwudniowego szkolenia z częścią warsztatową przeprowadzoną w przetwórni produkującej wędliny naturalne. W części szkoleniowej (teoretycznej) beneficjenci uzyskają wiedzę, którą wykorzystają w trakcie prowadzonych w drugim dniu operacji warsztatów a docelowo przeniosą do swoich gospodarstw. Część warsztatowa pozwoli na uzyskanie nowych umiejętności, które ułatwią podejmowanie decyzji o rozpoczęciu przetwórstwa i umożliwią prowadzenie go w prawidłowy sposób.

Projekt jest adresowany do: producentów rolnych, doradców rolniczych, pracowników jednostek naukowo-badawczych

Termin realizacji: 16-17 października 2017 r.

Miejsce realizacji: powiat trzebnicki

Organizatorzy szkolenia zapewniają: wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe.
Dojazd na szkolenie uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu proszę przesyłać do 5.10.2017 r.  pod adresem grazyna.norbert@dodr.pl,  bądź listownie na adres Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu z dopiskiem szkolenie SIR_przetwórstwo.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (25 uczestników), o udziale w szkoleniu będzie decydować termin nadsyłania zgłoszeń.

Do pobrania:

Osoba koordynująca działanie:

Grażyna Norbert, 71 339 80 21 wew. 143 lub 74 852 20 21, wew. 192
grazyna.norbert@dodr.pl

Zmodyfikowano: 24.10.2017