Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

EIT Food - Test F arms

Masz rozwiązanie, które może zrewolucjonizować rolnictwo?

Chcesz je przetestować i zaprezentować potencjalnym klientom?

Zaaplikuj na EIT Food Test Farms!

Otrzymaj 5000 EUR na test i promocję swojego innowacyjnego rozwiązania.
Aplikuj do 20.08.2019 r.

https://www.f6s.com/testfarmspoland

EIT Food chce wesprzeć przedsiębiorczych innowatorów w testowaniu rozwiązań, które sprawią, że rolnictwo staje się bardziej efektywne, zrównoważone i neutralne dla środowiska naturalnego.

Celem testów jest uzyskanie opinii na temat przydatności, funkcjonalności i jakości oferowanego rozwiązania i zwiększenie szansy na skomercjalizowanie pomysłu.

W ramach programu Test Farms EIT Food oferuje 3 granty, każdy w wysokości do 5 000 euro brutto na testowanie rozwiązań dla 3 wnioskodawców (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców). W ramach otrzymanego grantu, startupy, zobowiązują się do:

  1. Przeprowadzenie testu funkcjonalności –wspólnie z zidentyfikowanym partnerem testów (rolnik, gospodarstwo rolne, instytut badawczy bądź inną organizacja badawczą umożliwiającą fizyczne przetestowanie innowacyjnego rozwiązania)
  2. Dzień Testowy – zorganizowane przez startup wydarzenie prezentujące funkcjonalność rozwiązania i umożliwiające zebranie informacji zwrotnej od przynajmniej 3 potencjalnych klientów
  3. Raport śródokresowy – wyniki testów, informacja zwrotna od partnera testów i opinia potencjalnych klientów
  4. Test Farms Showcase - prezentacja wyników testów i innowacyjnego rozwiązania w gronie firm partnerskich EIT Food i potencjalnych klientów w trakcie wydarzenia networkingowego zorganizowanego przez EIT Food


Szczegółowy proces aplikacji, selekcji i finansowania jest dostępny w regulaminie konkursu: https://bit.ly/2YdFfmu

Aplikacja

Ocena wniosków:

Ogłoszenie wyników:

Podpisanie umowy

Faza testowa

Test Farms Showcase:

23.07 – 20.08

20-23.08

23.08

26.08-02.09

02.09 – 14.11

28.11 *

 

Kontakt:

Adriana Bałazy
RIS Business Development Manager
European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food
EIT Food CLC North-East Sp. z o.o.
Mokotowska 64
00-536 Warsaw
+48 579 837 337
adriana.balazy@eitfood.eu
www.eitfood.eu

 

 

Zmodyfikowano: 20.09.2019