Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Nowy Klub 4H w Rybnicy (archiwum: 2013-08-15 14:58:29)

 

W styczniu tego roku, w Rybnicy w gminie Stara Kamienica powstał nowy Klub 4H. Liderką klubu jest Elżbieta Górni, która jednocześnie opiekuje się świetlicą wiejską. Pierwsze spotkanie, na które zaproszono specjalistki WGD z PZD Jelenia Góra – Annę Dudzik i Agnieszkę Leśniak, odbyło się we wtorek 24 stycznia. Koordynator klubów z PZD Jelenia Góra Anna Dudzik przedstawiła ideę ruchu edukacyjnego 4H. Wyjaśniła też, na czym polega praca w klubie oraz zapoznała zebranych ze sposobami realizacji krajowych i wojewódzkich projektów. Agnieszka Leśniak omówiła przedsięwzięcia dla klubów, które będą realizowane przez dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki DODR we Wrocławiu w 2012 roku oraz klubowe działania organizowane przez PZD Jelenia Góra, w których kluby 4H chętnie biorą udział i zdobywają nagrody.

Pierwsze spotkanie klubu liczącego 16 osób odbyło się przy słodkim poczęstunku, a młodzież zaprezentowała fragment programu artystycznego, który przygotowała z okazji Święta Babci i Dziadka.


Agnieszka Leśniak PZD Jelenia Góra

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 15.08.2013