Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

III edycja wojewódzkiego konkursu "Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich 2012"

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w III edycji wojewódzkiego konkursu "Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich 2012", który organizowany jest w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie Dolnego Śląska.
Celem konkursu jest promowanie działalności społeczno – gospodarczej i kulturalnej Kół Gospodyń Wiejskich, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń Kół oraz kształtowanie poczucia przynależności do lokalnych społeczności.
Prawidłowo wypełnione karty wraz z materiałem kronikarskim należy przesłać w terminie od 01.08.2012 do 15.09.2012 r. na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53 – 033 Wrocław

z dopiskiem „Konkurs na Najciekawszą Kronikę Koła Gospodyń Wiejskich 2012”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 września 2012 r. podczas VIII Dolnośląskiego Forum Kobiet.
Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, DODR we Wrocławiu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71/3398021 wew. 152.

Pobierz:

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 12.06.2015