Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

I Dolnośląskie Spotkania Klubów 4H - warsztaty dydaktyczne dla liderów działających w klubach 4H

 


 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie

Trzydziestu liderów klubów 4H z regionu przygotowywało się do roli kreatorów pozaszkolnych zajęć dla dzieci w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. W sobotę 28 kwietnia odbyło się I Dolnośląskie Spotkanie Klubów 4H - warsztaty dydaktyczne dla liderów działających w klubach 4H, zorganizowane przez Ośrodek w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Uczestnicy warsztatów, korzystając ze zdobytej wiedzy i otrzymanych materiałów dydaktycznych będą mogli urozmaicić zajęcia z dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w klubach edukacyjnych 4H. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń dotyczących zadań realizowanych przez kluby oraz do dyskusji na temat rozszerzenia działalności klubów.
Trener II stopnia Systemu Certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza, Irena Kalinowska omówiła działania edukacyjne i animacyjne oraz zasady i metody z zakresu pedagogiki zabaw. Podczas warsztatów „Metody integracyjne w pracy z grupą” zaprezentowano scenariusze zabaw integrujących, rozluźniających, uczestnicy zapoznali się z metodami działań integrujących oraz przykładami zabaw służącym wzajemnemu poznaniu się. Uczestnicy uczyli się nieskomplikowanych układów tanecznych do muzyki pochodzącej z różnych kultur, między innymi do tradycyjnych utworów ludowych obfitujących w symbole, niosących informacje o kulturze i tradycji. Poznali również metody plastyczne służące integracji grupy.
Następnie podjęto dyskusję na tematy dotyczące działalności Klubów edukacyjnych, planowanych spotkań, spostrzeżeń i możliwości rozszerzenia idei wolontariatu 4H.

Urszula Bartoszewicz DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.06.2015