Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego pt. „Agroturystyka i tradycyjna dobra żywność szansą rozwoju regionów” na terenie Kotliny Kłodzkiej w dniu 30.03.2009r.

Uczestnikami szkolenia byli właściciele gospodarstw agroturystycznych, rękodzielnicy, doradcy (zgodnie z listą obecności 25 osób) z rejonu Jeleniej Góry, Lwówka Śl. i Kamiennej Góry. Wyjazd rozpoczęliśmy o godz.7.00 z parkingu przy siedzibie Oddziału DODR Jelenia Góra.
Długa, bo 3 godzinna trasa do Wambierzyc upłynęła w sympatycznej atmosferze wymiany myśli i poglądów nt. funkcjonowania, problemów i satysfakcji w prowadzeniu indywidualnych specyficznych przedsięwzięć turystycznych. Była jedną z okazji do spotkania środowiska świadczącego usługi w różnych warunkach i o różnym statusie ekonomicznym.

Pierwszym punktem programu była wizyta w gospodarstwie Państwa Ćwikłów w Ścinawce. Gospodarz Pan Marian zapoznał uczestników z historią i fazami rozwoju kilku swoich przedsięwzięć: agroturystyki, hodowli pstrąga, smażalni „Nad Stawami”. Zwiedzaliśmy wylęgarnię, baseny z narybkiem, kroczkiem i rybą handlową. Degustowaliśmy pstrąga w zalewie pomidorowo-octowej oraz ser klagany, chleb i ciasto z gospodarstwa agroturystycznego „Pod wierzbami” Pani Anny Filarowskiej ze Ścinawki Górnej.
Kolejnym punktem, niemniej atrakcyjnym był Skansen dawnego sprzętu z ziemi dolnośląskiej oraz mini zoo kolekcjonera i pasjonata Pana Mariana Garncarskiego. Dzikie zwierzęta na wybiegach w plenerze zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem fotoreporterów, czemu i my ulegliśmy. Wysłuchaliśmy historii szklarstwa i grawerki na szkle przedstawionej dowcipnie przez pana Ryszarda Ścieburę – grawera i przewodnika sudeckiego w jednej osobie. Po prezentacji szlifów przez samego mistrza Pani Agata Wolak podjęła próbę własnych sił twórczo - manualnych rytując szklanicę z motywem wici roślinnej. Zobligowani ramami czasowymi z żalem opuściliśmy Skansen udając się pod Bazylikę Wambierzycką celem zaczerpnięcia sił duchowych z słynącego cudami od wieków sanktuarium maryjnego. Pani przewodnik przedstawiła nam historię zarówno bazyliki jak i założenia architektoniczno- przestrzennego tzw. Dolnośląskiej Jerozolimy. Podążając na obiad do stylowej „Karczmy u Kowala” z pewnej perspektywy podziwialiśmy stacje drogi krzyżowej, bramy i studnie jerozolimskie oraz śląską rzeźbę figuratywną w piaskowcu. Po posiłku kowalowym pani Agnieszka Kowalczuk - Misek zapoznała uczestników z tematem „Program promocji dobrej żywności”. Ostatnim punktem programu była przechadzka po Polanicy Zdroju i oczywiście zaczerpnięcie eksportowego produktu regionalnego - leczniczych wód polanickich. Po witalnej kuracji z żalem opuściliśmy Ziemię Kłodzką nie wizytując „Szlaku ginących 

 

zawodów” w Kudowie Czermnej. Ten napięty program udało nam się zrealizować dzięki pilotowi pani Elżbiecie Ulatowskiej specjalistce WGD z Kłodzka - za co serdecznie dziękujemy. Pełni w

 

rażeń, wyjazd zakończyliśmy o godz.19.30 na parkingu przy siedzibie Oddziału DODR Jelenia Góra.

 

 

 

 

st. spec d/s agroturystyki i rękodzieła
Jerzy Jakubów

 
 
Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.07.2013