Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacja z wyjazdu studyjnego Gospodarstwa edukacyjne w Polsce - nowa idea

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W wyjeździe zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu udział wzięło 25 osób – właściciele zagród edukacyjnych i gospodarstw agroturystycznych z terenu Dolnego Śląska, doradcy rolni oraz osoby, które chcą przystąpić do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Celem wyjazdu było zdobycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych w Polsce oraz wymiana doświadczeń. Zgodnie z programem wyjazdu, uczestnicy wzięli udział w wykładach przeprowadzonych przez specjalistki z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (Idea i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych ‒ Klaudia Kieljan oraz Rola komunikacji w działalności dydaktycznej Zagród Edukacyjnych ‒ Sylwia Filas, a także Gospodarstwa edukacyjne w koncepcji rolnictwa zaangażowanego społecznie ‒ Elżbieta Dziasek).
Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili także sześć małopolskich gospodarstw i zagród edukacyjnych, poznając zasady ich funkcjonowania i ofertę, a także wymieniając doświadczenia z ich właścicielami.

Katarzyn Sikora DODR Wrocław
 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 28.05.2014