Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Dolnośląski sukces w XII edycji konkursu „Sposób na Sukces”

Duży sukces odnieśli przedsiębiorcy, zgłoszeni przez DODR do ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” jako laureaci XII edycji wojewódzkiego konkursu „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi”.

Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy oraz wspieranie inicjatyw w zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców województwa dolnośląskiego.

W kategorii indywidualnej nagrodę II-go stopnia za rozszerzenie działalności gospodarstwa rolnego „Cicha Woda” poprzez budowę obiektu gastronomiczno – noclegowego oraz wypożyczalni rowerów w Górach Sowich, otrzymał Pan Szymon Balak z Lasocina, gm. Pieszyce w powiecie dzierżoniowskim.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w dniu 28 czerwca 2012r.

Konkurs „Sposób na Sukces” narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców.
Konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi.

 

Laureatom konkursu DODR we Wrocławiu składa serdeczne gratulacje.Ryszard Targosz

 

Zmodyfikowano: 28.05.2014