Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Raz do roku w Piotrowicach XXX DNI OTWARTE DORADZTWA ROLNICZEGO i XV REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Sześć tysięcy odwiedzających i ponad stu wystawców, którzy na dwóch tysiącach metrów kwadratowych prezentowali sprzęt rolniczy, środki ochrony roślin, pasze, rękodzieło czy sadzonki drzew i krzewów, wzięło udział w jubileuszowych XXX Dniach Otwartych Doradztwa Rolniczego i XV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach k. Chojnowa.
Honorowy patronat nad imprezą, odbywającą się w ostatni weekend września objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wicewojewoda Dolnośląski. Głównymi organizatorami imprezy byli Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Gminy Chojnów oraz Dolnośląska Izba Rolnicza.
Z okazji obchodów 50-lecia Doradztwa Rolniczego na Dolnym Śląsku, dwudziestu rolnikom i piętnastu doradcom uroczyście wręczono medale „Zasłużony Dla Rolnictwa”. Zwiedzający oglądali maszyny i urządzenia rolnicze, wymieniali się między sobą doświadczeniami, licznie przychodzili też po porady związane z hodowlą, uprawą, a przede wszystkim z możliwościami uzyskania funduszy unijnych do stoiska, gdzie dyżurowali eksperci DODR we Wrocławiu.
Drugiego dnia odbył się dwuetapowy konkurs wiedzy rolniczej dotyczący rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska oraz przepisów BHP. W konkursie Wiedzy o Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochronie Środowiska przeważały pytania z dziedziny dofinansowania unijnego, standardów w produkcji rolnej i ochronie środowiska oraz przedsiębiorczości na wsi. Z kolei Konkurs Wiedzy Rolniczej i BHP dotyczył zagadnień czysto produkcyjnych z elementami bezpieczeństwa w gospodarstwie i jego otoczeniu.
Po pierwszym konkursie oficjalnie otwarto XXX Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego i XV Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród najlepszym hodowcom i pokaz zwierząt hodowlanych.
Tytuł Superczempiona Wystawy w Piotrowicach uzyskała krowa PL005137455020 nr Kat. 98 z gospodarstwa rolnego „Ceber” z Kotli.
Wczesnym popołudniem pod scenę licznie przybyli goście wystawy, aby obejrzeć zmagania zespołów ludowych podczas V Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś”.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 09.07.2013