Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wsparcie korzystania z usług doradczych – PROW 2014-2020

Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Działanie – „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” poddziałanie 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
realizuje operację w zakresie świadczenia usług doradczych w ramach poddziałania 2.1
„Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego PROW 2014-2020”.

W ramach operacji są realizowane trzyletnie programy doradcze w gospodarstwach rolnych położonych w czterech podregionach statystycznych NUTS-3 województwa dolnośląskiego (podregion jeleniogórski, podregion legnicko-głogowski, podregion wałbrzyski, podregion wrocławski).

Celem operacji jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Każdy program doradczy obejmuje trzy usługi doradcze:

 1. Analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
 2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
 3. oraz jedną z wybranych przez rolnika usług doradczych dostosowaną do indywidualnych potrzeb:
 • Ocenę dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności
 • Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,
 • Integrowaną ochronę roślin, w tym ocenę zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,
 • Modernizację gospodarstwa rolnego lub Restrukturyzację małych gospodarstw.

Usługi doradcze są świadczone rolnikom bezpłatnie.

W ramach operacji planujemy realizację 1128 programów doradczych.

Koordynacja operacji:

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym (EiZGR)
Ewa Karpińska, tel. 71 339 80 21 wew. 160, e-mail: ewa.karpinska@dodr.pl

 • podregion jeleniogórski Sylwia Kędzierska, tel. 71 339 80 21 wew, 164, e-mail: sylwia.kedzierska@dodr.pl
 • podregion legnicko-głogowski Teresa Wawrzak, tel. 71 339 80 21 wew. 114, e-mail: teresa.wawrzak@dodr.pl
 • podregion wałbrzyski Teresa Czaja, tel. 71 339 80 21 wew. 161, e-mail: teresa.czaja@dodr.pl
 • podregion wrocławski Małgorzata Wajtkus, tel. 71 339 80 21 wew. 165, e-mail: malgorzata.wajtkus@dodr.pl

 

Tablice informacyjne dotyczące realizacji operacji „Wsparcie korzystania z usług doradczych” na terenie województwa dolnośląskiego":

 

Zmodyfikowano: 15.05.2019