Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Projekt „Innowacyjni.com – w dolnośląskiej sieci adaptacyjności” (przeniesione do archiwum 31-12-2009r)

 

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu uczestniczy w projekcie „Innowacyjni.com - w dolnośląskiej sieci adaptacyjności”.

 

Projekt „Innowacyjni.com – w dolnośląskiej sieci adaptacyjności”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

W dniu 24 października 2008 r. podpisano Porozumienie Partnerskie pomiędzy realizatorami przedsięwzięcia: Dolnośląskim Związkiem Pracodawców (Lider Projektu) oraz Agencją Rozwoju Innowacji (Partner Projektu) a Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, na mocy którego jednostka została jednym z członków Partnerstwa Regionalnego. Partnerstwo Regionalne skupia 10 reprezentantów Organizacji Pracodawców, Organizacji Pracobiorców oraz Uczelni Wyższych. Zadaniem partnerstwa, oprócz wspólnych działań, jest zainicjowanie 4 partnerstw na poziomie lokalnym. W projekcie współpracuje łącznie 50 organizacji reprezentujących różne środowiska na Dolnym Śląsku.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców poprzez wzmocnienie dialogu społecznego oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw. Na rzecz wzrostu adaptacyjności, budowania sieci partnerstw i wspierania jej rozwoju zostanie stworzony i zastosowany model funkcjonowania partnerstw lokalnych. W ramach budowy Partnerstwa Regionalnego odbyło się 5 dwudniowych warsztatów, które umożliwiły wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń oraz określenie stanowiska poszczególnych partnerów w kluczowych aspektach dot. adaptacyjności.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie:
Otwórz w nowym okniewww.innowacyjni.com
 

Zmodyfikowano: 01.07.2013