Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Turcja 2/5.03.2009r.

 

Spotkanie partnerów projektu i konferencja międzynarodowa
2/5.03.2009, Turcja

Miejscem spotkania był Istambuł – siedziba jednego z partnerów projektu – Włoskiej Izby Handlowej w Turcji. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu – instytucje, które z racji prowadzonej działalności mogą służyć swoim doświadczaniem we wdrażaniu ustawodawstwa unijnego z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz instytucje z Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Turcji, które to doświadczenie będą wykorzystać na swoim gruncie. Podczas spotkania odbyły się rozmowy partnerskie dot. spraw organizacyjnych związanych z realizacją projektu oraz postępu prac przy przygotowywanym przez partnerów opracowywaniu dotyczącym bezpieczeństwa żywności. Każda z instytucji partnerskich zobligowana jest do przedstawienia aktualnej sytuacji w swoim kraju w tym zakresie - stosowanym prawodawstwie i poszczególnych etapach kontroli produktów rolno-spożywczych od źródła ich powstawania po produkt finalny dostarczany do konsumenta. W Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu został do tego celu powołany zespół projektowy, który przygotowuje takie opracowanie.

Konferencja międzynarodowa
,,Ford safety and comparison of health and environment issues
in the different Member States”

Głównym punktem spotkania był udział w konferencji poświęconej bezpieczeństwu żywności i porównaniu problemów zdrowotnych i środowiskowych w różnych krajach członkowskich. Przedstawiciele instytucji i organizacji różnych szczebli – ministerstwa, uczelni wyższych, centrów badawczych, stowarzyszeń, inspekcji - omawiali w swoich wystąpieniach zagadnienia związane z wdrażaniem polityki jakości i bezpieczeństwa żywności, rolnictwa ekologicznego, HACCP itp. Partnerzy projektu mieli także okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w miejscowości Gebze, której celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem firm zajmujących się skupem, przechowywaniem i dostarczaniem owoców i warzyw do sieci fast food’ów w całej Turcji oraz produkcją pieczywa dla tych sieci. Są to bardzo nowoczesne zakłady, stosujące wszelkie unijne standardy bezpieczeństwa i jakości wymagane przy tego rodzaju działaniach. W Gebze odbyło się także spotkanie w Tureckiej Izbie Handlowej, podczas którego zaprezentowano stronie tureckiej realizowany projekt, a Prezes Izby Handlowej zapoznał partnerów projektu z zakresem zadań tego typu organizacji w Turcji. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzenia tureckiego oddziału angielskiej firmy Cadbury produkującej słodycze, w której zachowanie standardów bezpieczeństwa żywności jest na najwyższym poziomie. Uczestnictwo w projekcie przynosi korzyści nie tylko krajom będącym przedmiotem wsparcia, ale również wszystkim uczestniczącym w nim partnerom z pozostałych krajów. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu jako reprezentant Polski wypełniając swoje zadania w projekcie przyczynia się do promowania swoich działań na arenie międzynarodowej i jednocześnie sam zyskuje poznając struktury i działania podobnych instytucji z zagranicy.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 07.06.2013