Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Finlandia 15/18.06.2009r.

 

Spotkanie partnerów projektu i seminarium miedzynarodowe
15/18.06.2009, Finlandia

Tematem spotkania partnerów projektu w czerwcu było poznanie sytuacji rolnictwa, produkcji żywności i jej kontroli w Finlandii, jako jednego z partnerów projektu oraz podsumowanie całokształtu realizacji projektu unijnego. Kraj lasów i jezior jakim jest Finlandia, bogactwo naturalnych surowców wykorzystywanych do produkcji żywności i posiłków, w swojej prostocie i filozofii życia wywarł duże wrażenie na uczestnikach spotkania. Produkcja rolna z uwzględnieniem specyficznych warunków klimatycznych wykorzystuje maksymalnie to co oferuje przyroda, a cała branża rolno-spożywcza podporządkowana jest odpowiednim standardom jakościowym. Pobyt dotyczył wizyty w gospodarstwach rolnych (produkcja roślinna i zwierzęca), zakładzie przetwórczym Fazer (produkcja pieczywa i słodyczy), państwowym laboratorium zajmującym się kontrolą produktów handlowych oraz organizacji MTK działającej na rzecz producentów rolnych. Przedstawione przykłady pokazały cały proces produkcji żywności od rolnika do finalnego produktu oferowanego na rynku, który w sposób bardzo uporządkowany i dokładny jest kontrolowany przez władze krajowe.

Seminarium międzynarodowe
,,Food Quality and Safety in Finland and EU”

Główną częścią spotkania był udział w seminarium międzynarodowym dotyczącym jakości produktów spożywczych w Finlandii. Spotkanie odbyło się w fińskim parlamencie w Helsinkach z udziałem przedstawicieli władz krajowych i zaproszonych gości. Organizatorem seminarium była organizacja MTK – Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners. Podczas spotkania prezentowano m.in. system jakości produkcji bezpiecznej żywności w Finlandii, badania wykrywania skażeń produktów żywnościowych, system certyfikacji w zakresie uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji dot. zajmowania się żywnością, oznaczenia produktów spożywczych.

Podsumowanie współpracy parterów projektu

Spotkanie w Finlandii było ostatnim spotkaniem wszystkich uczestników realizujących projekt ,,Most przez Europę wspierający podniesienie jakości w zakresie produkcji żywności – program wsparcia dla Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Turcji”. Rezultatem współpracy przedstawicieli 8 krajów jest wspólne opracowanie nt. wdrażania unijnych przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa produkcji żywności. Wymiana doświadczeń i nawiązane kontakty mają zaowocować kontynuacją współpracy projektowej w przyszłości. Ze strony polskiej, w ramach podziękowania za współpracę, dr Agnieszka Łętkowska Dyrektor DODR we Wrocławiu wręczyła partnerom z 8 krajów opracowania o Polsce i Wrocławiu z zaproszeniem do dalszej współpracy i wizyty na Dolnym Śląsku.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.07.2013