Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego (przeniesione do archiwum 02-10-2012r)


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego

W dniu 25 lipca 2012 roku w siedzibie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w Warszawie Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard Czerwiński podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację szkoleniową „Dopłaty bezpośrednia a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego” realizowaną wspólnie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – lidera oraz dwie instytucje partnerskie: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

2 sierpnia 2012 roku Dyrektorzy Ośrodków w składzie Ryszard Czerwiński – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Henryk Zamojski – Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Zbigniew Żywień – Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku spotkali się w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku w sprawie podpisania aneksu do Umowy Konsorcjum. Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia dotyczące wspólnej pracy w projekcie, w tym prowadzenia dokumentacji projektowej oraz organizacji szkoleń. Gospodarze spotkania zadbali, aby przebieg rozmów odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze.
W ramach operacji szkoleniowej zostanie przeprowadzonych 151 szkoleń, w tym 82 szkolenia przez DODR we Wrocławiu, 33 szkolenia przez OODR w Łosiowie i 36 szkoleń przez LODR w Kalsku.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.07.2013