Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

AgroLiga 2012 - kategoria FIRMY

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym, (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2012 w kategorii Firmy, kandydują:

  

 

Zmodyfikowano: 08.07.2013