Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Praca w DODR

KiOP.110.1.2021                                   

stanowisko:                 Główny Księgowy

miejsce pracy:             Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Ośrodka zgodnie z ustawą
  o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości oraz innymi właściwymi przepisami;
 • opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania planów;
 • zapewnienie realizacji gospodarki finansowej środkami publicznymi oraz obowiązujących zasad Polityki rachunkowości;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym;
 • kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym;
 • prowadzenie nadzoru nad organizacją prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zapewnienie właściwego przebiegu operacji księgowych;
 • dysponowanie środkami finansowymi jednostki organizacyjnej zgodnie z planem finansowym.

WYMAGANIA:

 • spełniania warunków ustawy o finansach publicznych (art. 54),
 • w zakresie wykształcenia spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
  b) ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i  co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • doświadczenie w finansach publicznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office;
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • szansę na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 31.01.2021 r. na adres mailowy rekrutacja@dodr.pl lub listownie na poniżej podany adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8,
53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP.110.21.2020

stanowisko: specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

miejsce pracy:  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

OBOWIĄZKI:

 1.     prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali i pomieszczeń, wystawianie faktur oraz not księgowych
 2.     udział w prowadzeniu spraw z zakresu zamówień publicznych,
 3.     realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem działu oraz innych komórek organizacyjnych


WYMAGANIA:

 1.     wykształcenie wyższe (mile widziana specjalność w administracji)
 2.      znajomość prawa administracyjnego materialnego w zakresie gospodarowania  nieruchomościami
 3.      znajomości ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 4.      zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 5.      preferowani kandydaci z doświadczeniem w administracjo publicznej.


OFERUJEMY:

 1.     stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 2.     szansę na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.CV,

 2.list motywacyjny,

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. administracyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy przesłać w terminie  do  31.12.2020 r. na adres mailowy rekrutacja@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP.110.12.2020

stanowisko: stażysta/doradca

miejsce pracy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa,
 • mile widziane min. pół roku stażu pracy,
 • znajomości specyfiki współpracy z rolnikami,
 • odpowiedzialności, dokładności, samodzielności, dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy
 • umiejętności współpracy w zespole oraz zdolności interpersonalnych,
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office,
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód.

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu średzkiego  lub powiatów sąsiednich.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: obsługa rolników, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Liczba etatów: 1

Wymagane dokumenty:

1.    CV;

2.    list motywacyjny;

3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko stażysta/doradca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać do dnia 28.02.2021  na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obowiązek informacyjny- rekrutacja (PDF - 154 kB)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Zmodyfikowano: 22.01.2021