Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Przemysław Puźniak

Przemysław Puźniak, Gorzeszów, gm. Kamienna Góra, powiat kamiennogórski

 

Prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolnie o powierzchni całkowitej 22 ha, które specjalizuje się w hodowli owiec wielkopolskich oraz uprawie traw na gruntach ornych. Powierzchnia gruntów ornych, na których uprawiane jest mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi na paszę, wynosi: 16 ha. Trwałe użytki zielone stanowią 5 ha. Owce hodowane są w kierunku mięsnym, rocznie odstawia się ok 130 jagniąt rzeźnych. Stado owiec liczy 187 sztuk, w tym matki: 149 szt., tryki 6 szt, jagnięta 32 szt. Osiąga bardzo dobre wyniki hodowlane płodność stada wynosi 96%, plenność 110 %. Hodowla jest objęta programem ochrony zasobów genetycznych. Wszystkie uprawy polowe prowadzone są wg. metod ekologicznych. Produkcja zwierzęca prowadzona jest w nowo wybudowanej owczarni. W planach rozwojowych przewiduje się modernizację budynku gospodarczego i budowę garażu.

Produkcja tej innowacyjnej działalności, jaką są ekologiczne jagnięta rzeźne ze sprzedażą na rynek krajowy i zagraniczny zapewnia osiąganie dochodów gwarantujących płynność finansową gospodarstwa.

W 2016 roku gospodarstwo zajęło I miejsce w województwie dolnośląskim w kategorii Ekologia-Środowisko.

Dodatkową działalności prowadzoną w gospodarstwie jest Agroturystyka „ekoKrasnoludki”. Otoczenie gospodarstwa stanowią atrakcyjne tereny górskie więc gospodarstwo prowadzi agroturystykę przyjmuje gości w pięciu samodzielnych mieszkaniach wyposażonych w kuchnię i łazienkę.

W opinii Kierownika PZDR w Kamiennej Górze Pan Przemysław Puźniak jest młodym dobrze wykształconym rolnikiem, który dobrze prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji ekologicznych jagniąt rzeźnych. Warunki prowadzenia działalności produkcyjnej podlegają certyfikacji przez jednostkę certyfikującą COBICO. Obejście gospodarstwa jest estetycznie urządzone a w gospodarstwie zawsze panuje ład i porządek.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 19.07.2017