Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aleksander i Aneta Musielak

Aleksander i Aneta MUSIELAK, Piotrkosice, gm. Milicz, powiat milicki

 

Gospodarstwo rodzinne prowadzone jest wspólnie samodzielnie przez Państwa Musielaków od 2002 roku. Początkowo było to małe gospodarstwo rolne o pow. 11 ha gruntów rolnych. Areał gospodarstwa sukcesywnie był powiększany. Aktualnie jego powierzchnia wynosi 260 ha gruntów ornych, w tym 114 ha stanowi własność a 146 ha jest dzierżawione od ANR i w obrocie prywatnym. Gospodarstwo częściowo położone jest na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz na obszarze „NATURA 2000”, co ma wpływ na zakres prowadzonej działalności produkcyjnej.

Podstawowym kierunkiem produkcji jest produkcja roślinna połączona z produkcją żywca wołowego. Około 50% gruntów ornych zajmuje uprawa kukurydzy na ziarno. Pozostałe uprawy rolnicze w gospodarstwie obejmują między innymi produkcję zbóż ozimych, w tym: pszenicy, pszenżyta i żyta oraz rzepaku. Plony uzyskiwane w gospodarstwie kształtują się odpowiednio na poziomie: 80-100 dt/ha dla ziarna kukurydzy, 70 dt/ha dla pszenicy ozimej, 60 dt/ha dla pszenżyta i żyta oraz 30-40 dt/ha dla rzepaku. Od 2006 roku dodatkowo w gospodarstwie prowadzona jest produkcja bydła opasowego. Stado liczy 50 szt. opasów. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy, który został zakupiony z dofinansowaniem z funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013. W ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych zakupiono kombajn zbożowy Class Tukano, dwa ciągniki New Holland o różnej mocy, sieczkarnię samobieżną, agregat uprawowo-siewny. Dodatkową działalnością jest świadczenie usług sprzętem rolniczym w zakresie kombajnowania zbóż i kukurydzy oraz zbioru kukurydzy na kiszonkę.

W 2005 roku rolnicy wybudowali nowy dom mieszkalny, w którym mieszkają wraz z trójką dzieci. W planach rozwojowych jest powiększenie stada bydła opasowego oraz zakup wozu paszowego, suszarni przewoźnej oraz kultywatora do uprawy bezorkowej z dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020.

W opinii Kierownika PZDR w Miliczu, z którym rolnicy współpracują, jest to gospodarstwo, które osiąga bardzo dobre wydajności w zakresie produkcji roślinnej przy zastosowaniu nowoczesnych metod uprawy i ochrony roślin. Jest estetycznie utrzymane, w obejściu panuje ład i porządek. Gospodarstwo osiąga wysoką dochodowość z działalności rolniczej. Warunki utrzymania zwierząt spełniają wymogi normy wzajemnej zgodności obejmujące dobrostan zwierząt.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 19.07.2017