Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Kazimierz i Wanda Woźniak

Kazimierz i Wanda WOŹNIAK, Jędrzychówek, gm. Przemków, powiat polkowicki

Prowadzą gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję mleka na bazie pasz własnych. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 65 ha, w tym 23 ha stanowią użytki zielone. Pogłowie zwierząt liczy ok. 50 szt. bydła, w tym jest 27 krów mlecznych. Roczna produkcja mleka kształtuje się na poziomie ok. 190 000 l. Średnia wydajność mleczna to 7000 l od 1 krowy. Rolnik posiada specjalistyczny sprzęt do uprawy i zbioru roślin. Podstawą bazy paszowej są sianokiszonki oraz pasza treściwa, która pochodzi z gospodarstwa. Rolnik zakupuje koncentraty białkowe i dodatki paszowe. Część zboża zostaje sprzedana na rynek. Przy obsłudze krów mlecznych i pozyskiwaniu mleka pomaga żona Wanda. Mleko dostarczane jest w ramach umowy kontraktacyjnej do Mlekovity.

Kazimierz Woźniak znany jest w środowisku gminy i powiatu, jako długoletni działacz samorządowy. Już 4 kadencje jest sołtysem wsi Jędrzychówek oraz delegatem Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Był Radnym w gminie Przemków. Gospodarstwo brało udział w konkursie BHP w gospodarstwie rolnym.

Pan Kazimierz za zasługi, został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

W opinii Kierownika PZD w Polkowicach, Gospodarstwo stosuje nowoczesne technologie w produkcji rolniczej i posiada nowoczesny sprzęt rolniczy. Pomimo słabych kompleksów glebowych, uzyskiwane w gospodarstwie plony są na dobrym poziomie. Rolnik jest przykładnym działaczem samorządowym, aktywizującym społeczeństwo wiejskie w podejmowaniu prac na rzecz rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich. Gospodarstwo posiada płynność finansową.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.07.2016