Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Agroliga 2016 - ROLNICY

Konkurs AGROLIGA 2016
 
kategoria ROLNICY:
Zgodnie z Regulaminem Konkursu do kategorii Rolnicy zaliczone są wyłącznie osoby prowadzące samodzielnie lub wraz 
z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z podstawowej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą znaleźć się gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się tylko obrotem płodami rolnymi. 
 
Do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2016 w kategorii Rolnicy, kandydują:
 
5. Artur i Grażyna NICPOŃ, Gaszowice, gm. Syców, powiat oleśnicki - hodowla koni arabskich czystej krwi, produkcja roślinna oraz agroturystyka
 
Zmodyfikowano: 24.07.2016