Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Agroliga 2016 - FIRMY

Konkurs AGROLIGA 2016
 
kategoria FIRMY:
Zgodnie z Regulaminem Konkursu do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa z terenu województwa, działające na rynku regionalnym, (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. 
Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców 
i zatrudniające siłę najemną.
 
Do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2016 w kategorii Firmy, kandydują:
 
Właściciel – Jerzy i Maciej Karczewscy - handel hurtowy środków produkcji rolnej i produkcja soków owocowych tłoczonych na zimno „Maciejowy Sad”
Właściciel – Lucyna Wańczyk - przetwórstwo mleka krowiego i koziego, produkcja serów dojrzewających, pleśniowych, podpuszczkowych oraz masła
Właściciel – Stanisław Kuduk - produkcja roślinna 
Właściciel – Józef Marek Wityk - produkcja materiału siewnego i brojlerów kurzych
Właściciel – Krzysztof Marciniak - działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej
Właściciel – Andrzej Wojtyczka, Bogdan Michalak - zaopatrzenie gospodarstw w środki do produkcji rolnej
 
Zmodyfikowano: 24.07.2016