Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Artur Urbaniak

Artur Urbaniak zam. Szczodrów, gm. Syców, powiat oleśnicki
 
Samodzielnie prowadzi 21 hektarowe gospodarstwo rolne, które przejął od rodziców. Na 17 ha gruntów ornych uprawiane są zboża oraz kukurydza na paszę. Średnie uzyskiwane plony zbóż znacznie przekraczają średnią gminną i wynoszą odpowiednio: dla pszenicy ozimej 85 dt/ha i jęczmienia jarego 72 dt/ha. 
Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie borówki amerykańskiej. Plantacja uprawy borówki amerykańskiej została założona w 2000 roku i stopniowo była powiększana. Ostatnia zmiana powierzchni uprawy nastąpiła w listopadzie 2014 roku. Pierwsza plantacja borówki w Miejscowości Szczodrów, została założona w 2000 roku na powierzchni 1 ha. W 2013 roku rolnik obsadził borówką drugą plantacja na powierzchni 3,5 ha. Znajduje się na niej około 13 tys. sadzonek. 
Obydwa pola są wyposażone w system nawadniania kropelkowego zasilanego z własnej studni głębinowej. Na plantacji większość prac pielęgnacyjnych wykonywana jest ręcznych. Zabiegi uprawowe w gospodarstwie wykorzystywane są przy pomocy zestawu mini traktora z oprzyrządowaniem, takim jak: glebogryzarka, radło, brony i przyczepa. Dodatkowo gospodarstwo jest wyposażone w kosiarkę i opryskiwacz ręczny.
Pomimo młodego wieku rolnik, korzystając z pomocy rodziny, Pan Artur doskonal sobie radził w kolejnych latach. Planuje dalsze powiększanie powierzchni uprawy borówki.
W opinii Powiatowego Zespołu Doradców w Oleśnicy, z którym gospodarstwo współpracuje rolnik sukcesywnie powiększa powierzchnię plantacji borówki amerykańskiej. Na przestrzeni czterech lat stworzył na terenie miasta Wrocławia własną bazę odbiorców borówki osiągając satysfakcjonującą cenę sprzedaży. Planuje pozyskanie funduszy pomocowych UE na zmechanizowanie zbioru oraz prac uprawowo-pielęgnacyjnych na plantacji borówki. Na terenie zagrody zawsze panuje ład i porządek. Gospodarstwo jest wzorowo zarządzane i posiada stabilną sytuację finansową. 
 
Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 13.07.2015