Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Maria i Michał Kowal

Maria i Michał KOWAL zam. Stryjno, gm. Wińsko, powiat wołowski

Gospodarstwo zostało utworzone od podstaw w latach 70-tych i ciągle jest rozbudowywane. Państwo Kowalowie prowadzą gospodarstwo o powierzchni 348,6 ha z czego 178,4 ha jest ich własnością.
Rolnik był producentem trzody chlewnej a za wybudowaną chlewnię został nagrodzony w konkursie „Złota Wiecha’88” na najlepszy budynek inwentarski. Po kilku latach zrezygnował jednak z produkcji trzody chlewnej i przestawił gospodarstwo na produkcję roślinną. Obecnie uprawiana jest kukurydza, zboża, głównie pszenica i pszenżyto oraz rzepak. W 2012 r. zebrano przeciętnie plony w wysokości 40 dt/ha pszenicy, 42 dt/ha pszenżyta oraz 36 dt/ha jęczmienia jarego wsianego po przeoraniu wymarzniętego rzepaku. W roku obecnym obsiał rzepakiem 30 ha.
Rolnik powiększa i unowocześnia gospodarstwo korzystając z funduszy pomocowych UE. W ramach działania –„Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013, wykorzystał maksymalny dostępny limit środków w wys. 300 tys. zł. Obecnie jest w trakcie wykupu części dzierżawionej ziemi i budowy nowej suszarni do kukurydzy.
We wszystkich działaniach dotyczących inwestycji w gospodarstwie, bierze udział syn Jarosław, który w przyszłości przejmie go od rodziców.
Gospodarstwo Państwa Kowalów jest jednym z najlepszych w gminie Wińsko. Wyróżnia się funkcjonalnie zaplanowaną zagrodą i estetyką obejścia. Gospodarstwo dysponuje własnymi środkami finansowymi na realizacje inwestycji, nie powodując zagrożenia płynności finansowej.
Za dotychczasowe osiągnięcia został nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rolnictwa Dolnego Śląska.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.07.2013