Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Halina i Zbigniew Kądziołka

Halina i Zbigniew KĄDZIOŁKA zam. Krajów, gm. Krotoszyce, powiat legnicki

Państwo Kądziołkowie prowadzą gospodarstwo rolne od 30 czerwca 1981 roku, na areale 11 ha przejętym po rodzicach Pana Zbigniewa. Aktualnie powierzchnia gospodarstwa wzrosła do 230 ha własności oraz 45 ha dzierżawy.  Podstawowym kierunkiem jest produkcja roślinna. W gospodarstwie uprawiana jest pszenica, rzepak i kukurydza. Uzyskane w ostatnich dwóch latach plony wyniosły odpowiednio dla pszenicy 78 dt/ha, rzepaku 42 dt/ha oraz kukurydzy (do 14% wilgotności) 110 dt/ha. W 2012 roku wybudowana została nowa baza dla maszyn rolniczych. Gospodarstwo jest w wyposażone w pełen zestaw maszyn i narzędzi rolniczych wynikający z agrotechniki uprawianych roślin, takich jak: 6 ciągników o różnej mocy, kombajn zbożowy, opryskiwacz samobieżny, agregat uprawowo-siewny oraz inny drobny sprzęt rolniczy. Gospodarstwo jest wyposażone również w suszarnię do ziarna.
Pan Kądziołka w dalszym ciągu planuje powiększenie swojego gospodarstwa. Korzysta z wszystkich możliwych szans wsparcia finansowego swojego gospodarstwa ze środków Unii Europejskiej. Jest bardzo dobrym przykładem dla okolicznych rolników przekształcenia małego gospodarstwa rodzinnego w duże, nowoczesne gospodarstwo, zarządzane na wysokim poziomie technologicznym i ekonomicznym.
W kwietniu 2013 roku gospodarstwo Państwa Kądziołków przystąpiło Grupa Producencka, której głównym kierunkiem produkcji na powierzchni 534 ha. będzie produkcja roślinna. Grupa jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie bazy magazynowo-suszarniczej przystosowanej do przechowywania 2450 ton ziarna. Proces suszenia będzie się odbywać w oparciu o gaz ziemny.

Pan Zbigniew od 1982 roku jest sołtysem a do 2010 r. długoletnim radnym gminy Krotoszyce, gdzie przez dwie  kadencje sprawował funkcję przewodniczącego rady oraz przewodniczącego komisji rolnictwa. Z inicjatywy Pana Kądziołki w 1992 roku zostało powołane Stowarzyszenie Uczestników Kompleksowej Przebudowy Wsi Krajów,  którego jest przewodniczącym. W czasie swojej działalności Stowarzyszenie wybudowało  już wodociąg, gazociąg, świetlicę wiejską oraz dokonało scalenia gruntów wraz z drogami dojazdowymi do działek rolnych (drogi asfaltowe). W 2012 roku we wsi Krajów przeprowadzono meliorację rowów odpływowych. Za swoją pracę społeczną został odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za Działalność Samorządową oraz odznaczeniem Zasłużony dla Rolnictwa i Zasłużony dla Rolnictwa Województwa Dolnośląskiego.
Rolnik znajduje także czas na swoje zainteresowania i hobby. Jest członkiem Koła Łowieckiego „Słonka” w Legnicy. Jest liderem w swojej wsi, wykazuje aktywność w dbaniu o interes nie tylko swój i swojej rodziny, ale całej społeczności lokalnej gdzie darzony jest szacunkiem i zaufaniem.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 23.07.2013