Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Anna i Piotr Gwizdała

Anna i Piotr GWIZDAŁA zam. Kosiska, gm. Wądroże Wielkie, powiat jaworski

Prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne, które przejęli od rodziców w 2000 r. ukierunkowane na produkcję roślinną. Głównymi uprawami są rzepak, pszenica ozima oraz kukurydza. Średnie uzyskiwane plony wynoszą odpowiednio: dla rzepaku 40 t/ha, pszenicy 70 dt/ha i kukurydzy 120 dt/ha. Rolnik prowadzi działalność produkcyjną w stosunkowo dobrych warunkach na glebach, gdzie przeważają gleby klasy IV a klasy.
Podejmowane decyzje inwestycyjne dotyczące powiększenia gospodarstwa spowodowały, że aktualnie rolnicza działalność produkcyjna prowadzona jest na powierzchni 100 ha UR z czego ponad 50 ha stanowią grunty własne.
Korzystając z dostępnych funduszy z UE w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW na lata 2007-2013 Państwo Gwizdała unowocześnili zaplecze produkcyjne gospodarstwa. Dzięki temu gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane i wyposażone  w nowoczesne i bezpieczne maszyny i narzędzia rolnicze.
Ciągniki i wszystkie maszyny rolnicze są przechowywane pod zadaszeniem. Na terenie zagrody zawsze panuje ład i porządek. Gospodarstwo Państwa Gwizdaków prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi zasadami rolnictwa konwencjonalnego. Otoczenie gospodarstwa jest czyste i funkcjonalnie urządzone.
Pan Piotr Gwizdała w 2005 roku sprawował funkcję sołtysa w swojej rodzinnej wsi Kosiska. Obecnie czynnie współpracuje z Radą Sołecką.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.07.2013