Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-42 Piotrowice

Data publikacji:17.10.2018

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie

Rzepak- rośliny w różnych fazach rozwojowych od 6 do 14 liści, w zależności od terminu siewu.

W minionym tygodniu niestety nie wystąpiły opady deszczu, wilgotność wynosiła od 39 do 95 %, temperatury minimalne 8.1-9,40C, maksymalne 22,9-24,40C.  Prędkość wiatru słaba w porywach do 9,4 m/s. Bardzo sucha gleba wschody nierówne na wielu plantacjach.

Zagrożenia:

Mszyce kapuściane, podobnie jak inne gatunki mszyc, wysysają soki z roślin, osłabiając ich kondycję. Progiem szkodliwości są 2 kolonie na 1 m kw. na brzegu pola.

Zdecydowanie najgroźniejszym szkodnikiem dla rzepaku jesienią jest śmietka kapuściana. To muchówka, dlatego jej pojawienie się trudno zaobserwować. Do określenia nalotów śmietki bardzo pomocne są żółte naczynia. Progiem szkodliwości jest jedna muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 24 godz. Muchówka śmietki nalatuje pola rzepaku przez całą jesień. Znosi jaja na powierzchni gleby w pobliżu roślin rzepaku lub na samych roślinach. Po kilku dniach wylęgają się larwy – żerują wewnątrz korzenia, przerywając wiązki przewodzące. Uszkodzony rzepak nie jest w stanie czerpać wody z głębszych warstw gleby.

W tym czasie równie ważna ochrona przeciw grzybowa połączona ze skracaniem rzepaku. Regulator wzrostu: zmiana pokroju roślin, pobudzenie systemu korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi; zwalczanie chorób: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych.

 

Zalecenia:

Po stwierdzeniu wystąpienia szkodników i przekroczenia progów szkodliwości zaleca się wykonać zabiegi środkami zalecanymi i zarejestrowanymi.

Pomimo wielkiego zagrożenia ze strony szkodników jesiennych atakujących plantacje rzepaku, brakuje zarejestrowanych, skutecznych i długo działających rozwiązań insektycydowych.

 

Data publikacji:17.10.2018

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie

Zboża ozime - rośliny w fazie szpilkowania do początku krzewienia, siewy dobiegają końca. W minionym tygodniu niestety nie wystąpiły opady deszczu, wilgotność wynosiła od 39 do 95 %, temperatury minimalne 8.1-9,40C, maksymalne 22,9-24,40C.  Prędkość wiatru słaba w porywach do 9,4 m/s. Bardzo sucha gleba wschody nierówne na wielu plantacjach.

Zagrożenia:

Długo utrzymujące się ciepło sprzyja pojawianiu się mszyc. Mszyce przenoszą choroby, należy monitorować plantacje i w razie występowania szkodników zwalczać je już na siewkach zbóż.

W tej chwili ważne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych, dobór herbicydów do warunków pogodowych i występujących na plantacji chwastów oraz ich fazy rozwojowej. W tych warunkach utrudnione działanie herbicydów doglebowych- duża susza.

 

Zmodyfikowano: 24.10.2018