Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych (2014 r.)

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r.

 

Na 1 ha upraw rolnych wynoszą: 

 • zboża - 8.400 zł,
 • kukurydza - 8.800 zł, 
 • rzepak i rzepik - 9.200 zł, 
 • chmiel - 37.300 zł, 
 • tytoń - 24.100 zł, 
 • warzywa gruntowe - 144.000 zł, 
 • drzewa i krzewy owocowe - 59.200 zł , 
 • truskawki - 43.200 zł, 
 • ziemniaki - 35.700 zł, 
 • buraki cukrowe - 10.400 zł, 
 • rośliny strączkowe - 16.700 zł; 


Od 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 

 • bydło - 18.000 zł, 
 • konie - 10.500 zł, 
 • owce - 900 zł, 
 • kozy - 800 zł, 
 • świnie - 1.900 zł 
 • kury, perlice i przepiórki - 53 zł, 
 • kaczki - 65 zł, 
 • gęsi - 250 zł, 
 • indyki - 157 zł 
 • strusie - 810 zł. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich na 2014 r.
(Dz. U. Nr 1444  z dnia 4 grudnia 2014 r.)

 

Zmodyfikowano: 09.03.2016