Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ceny gruntów od 22 września 2014 r.

Średnie ceny gruntów wg GUS dla województwa dolnośląskiego  obowiązujące od 22 września  2014 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał wynoszą:

 

Grunty ogółem 30 762,60 zł/ha
Grunty dobre 41 406,00 zł/ha
Grunty średnie 30 596,00 zł/ha
Grunty słabe 21 198,00 zł/ha

 

 

  • Grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
  • Grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
  • Grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2014 roku w województwie dolnośląskim wynosi:  16,22 ha.

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku wynosi: 10,48 ha.

 

Na podstawie www.arimr.gov.pl

Zmodyfikowano: 03.11.2014