Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ceny gruntów od 20 października 2008 r.

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla województwa dolnośląskiego w II kwartale 2008r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" i przy ubieganiu się o kredyty preferencyjne na zakup gruntów rolnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania) od 20 października 2008r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał wynoszą: Grunty ogółem 16 160,31 zł/ha
 

 

Grunty ogółem 16 160,31 zł/ha
Grunty dobre 20 541,45 zł/ha
Grunty średnie 15 858,93 zł/ha
Grunty słabe 11 725,35 zł/ha

 

  • Grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
  • Grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
  • Grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych


Przeciętna powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne wg danych GUS, w województwie dolnośląskim wynosi 15,35 ha.

Zmodyfikowano: 10.07.2013