Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ceny gruntów od 30 października 2013 r.

Średnie ceny gruntów wg GUS dla województwa dolnośląskiego  obowiązujące od 30 października  2013 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał wynoszą:

 

Grunty ogółem 27 927,00 zł/ha
Grunty dobre 34 975,00 zł/ha
Grunty średnie 26 710,00 zł/ha
Grunty słabe 19 319,00 zł/ha
 • Grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
 • Grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
 • Grunty słabe - grunty klas V, VI
 • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
 • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
 • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2013 roku w województwie dolnośląskim wynosi:  16,01 ha.

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku wynosi: 10,42 ha.


Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

 1. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (symbol nIP).
 2. Kredyty na zakup użytków rolnych (symbol nKZ).
 3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (symbol nMR).
 4. Kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), (symbol nGR). 
 5. Kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa" - (symbol nBR15).
 6. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK).

Na podstawie www.arimr.gov.pl

Zmodyfikowano: 10.02.2014