Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Agroturystyka - dodatkowy dochód dla producentów rolnych

Agroturystyka to pomysł na biznes dla rolników, którzy chcą zwiększyć dochody z gospodarstwa rolnego, a jednocześnie mają w domu nieużywane pokoje. Dodatkowe wymagania to łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi i umiejętność gotowania oraz sprzątania dla gości.

Prowadzący gospodarstwo agroturystyczne, przy spełnianiu określonych warunków mogą  korzystać z przywilejów, jakie dają im polskie przepisy. Nie muszą opłacać podatku dochodowego i rejestrować działalności gospodarczej. Warunki, o których mowa, to wynajmowanie nie więcej niż 5 pokoi gościnnych w domu rolnika osobom przyjeżdżającym na wypoczynek.

Proste formalności

Jeśli gospodarstwo agroturystyczne  spełnia minimalne wymagania pod względem wyposażenia, sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane, formalności przy zgłaszaniu gospodarstwa ograniczają się do:

  • złożenia wniosku o wpis do ewidencji tzw. „innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie” wraz z opisem usług i deklaracją o spełnianiu wymagań (co do wyposażenia, sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych) w urzędzie gminy,
  • rejestracji gospodarstwa agroturystycznego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w przypadku żywienia turystów.

Jeżeli rolnik ma Profil Zaufany ePuap, formalności te może załatwić bez wychodzenia z domu – przez internet.

Urzędowe obowiązki

Pamiętajmy, że prowadzący agroturystykę mają prawne obowiązki wobec:

  • Urzędu skarbowego – prowadzenie dziennej ewidencji sprzedaży (może być w zeszycie), wypisywanie rachunków na życzenie klienta i przechowywanie ich kopii oraz „pilnowanie” limitów dotyczących podatku VAT i ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej,
  • Urzędu gminy, gdy gospodarstwo znajduje się na terenach o walorach krajobrazowych lub uzdrowisk – pobieranie opłat klimatycznych od każdego turysty,
  • Urzędu statystycznego ‒ wypełnianie formularza KT-1 lub KT-2,
  • Poczty Polskiej S.A. ‒  opłacanie abonamentu za każdy odbiornik radiowo-telewizyjny,
  • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – przestrzeganie podstawowych przepisów higieniczno-sanitarnych, gospodarstwo może zostać skontrolowane w zakresie ich przestrzegania.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu organizuje bezpłatne szkolenia oraz doradztwo indywidualne w tym zakresie. Szczegółowych informacji udziela Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy na najbliższe szkolenie „Przepisy prawne w agroturystyce”, 16 marca, do siedziby DODR, przy ul. Zwycięskiej 8, we Wrocławiu.

Zgłoszenia przyjmuje Agnieszka Kowalczuk-Misek, tel. 609 657 199, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR

Zmodyfikowano: 14.02.2018